• 188/8-9 ม. 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
  • โทรศัพท์ +66 (0)2706-4514-7
  • E-mail Addressmarketing@p-quality.com
24

ประสบการณ์

300 +

บุคลากร

200 +

ผลิตภัณฑ์

350 +

เครื่องจักร

ab-ani-01.png
ab-ani-01.png

บริษัท มีประสบการณ์ 24 ปี มีความเชียวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย

เป็นบริษัทฯ ชั้นนำในกลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคส์ ชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์ (Main Product : Motorcycles Parts , Automotive Parts , Compressor Parts , Electrical Parts ,Agricultural Parts , Sanitary Parts , Spare Parts Jig & Fixture) โดยมีตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เวียดนาม มาเลเซีย และฝรั่งเศส เป็นต้น และบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016

วิสัยทัศน์

สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการส่งมอบตรงเวลา สินค้ามีคุณภาพ
บริการที่ประทับใจ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการวางแผนการผลิตโดยนำระบบสารสนเทศมาใช้

2. มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัย ด้วยระบบ Automation เพื่อลดต้นทุนการผลิต

3. ลดของเสียโดยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen , GR&R , SPC. เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

4. มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์งาน Assembly เพื่อสร้างผลกำไรให้กับองค์กร

5. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ , ความสามารถ ของบุคลากรในองค์กรโดยชี้วัดด้วย Competency อย่างต่อเนื่อง

6. ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมของชุมชน และพื้นที่ภายในกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

นโยบายคุณภาพ

เรามุ่งมั่นในการผลิตและส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยมีการปรับปรุง พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

ระบบมาตรฐานคุณภาพของเรา

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด มีนโยบายหลักในการบริหารงานและขบวนการผลิตชิ้นงานเพื่อรักษาระดับคุณภาพคือ ผลิตแต่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความพึงพอใจของลูกค้าทั้งคุณภาพและบริการ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มทักษะขีดความสามารถของพนักงาน และพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการทำงานในทุกๆ จุด ไม่ว่าด้านการผลิตหรือด้านการบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งประสบการณ์อันยาวนานกับความร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทำให้บริษัทฯ สามารถก้าวสู่มาตรฐานสากลและได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949:2016 จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในกลุ่มผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ , รถยนต์ , แอร์ , ชิ้นส่วนเครื่องจักรเพื่อการเกษตร, อิเล็คโทรนิคส์
ab-ani-01.png
ab-ani-01.png

ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมใหม่

พันธมิตรของเรา

ab-ani-01.png
ab-ani-01.png

แผนที่บริษัท