คุณพัฒนศักดิ์  แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะข้าราชการอุตสาหกรรม จาก จังหวัดโคจิ ประเทศญี่ปุ่น (Kochi Prefactural Government Industry Promotion) และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcontracting Promotion Association)เข้ามาเยี่ยมชมการบริหารการจัดการในกระบวนการผลิตของบริษัท ฯ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นทางด้านการค้าการลงทุนนำไปสู่การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง 2 ประเทศ ในวันที่ 6 ตุุลาคม 2565