คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส และผู้บริหารต้อนรับการนิเทศ

นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ


คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้ต้อนรับคณะอาจารย์ จากวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษในการเข้ามานิเทศนักศึกษา พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่ไลน์การผลิต ร่วมถึงพบปะนักศึกษาระหว่างปฏิบัติงาน 

 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565