..

 
คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด พร้อมด้วยพนักงานบริษัท ฯ จัดพิธีไหว้เจ้า เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ต้อนรับปีเถาะ ซึ่งตรงกับวันที่ 21 มกราคม 2566

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้ต้อนรับบริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อศึกษาการบริหารจัดการด้านการผลิต ในวันที่ 10 ธันวาคม 2565

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ และทีมผู้บริหาร บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด เข้าร่วมงาน KUBOTA FARM FEST 2022 รอบผู้ผลิตชิ้นส่วน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ คูโบต้าฟาร์ม จ.ชลบุรี

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ต้อนรับ SMEs จากประเทศเวียดนามศึกษาดูงานด้าน 5ส เพื่อทราบหลักการเบื้องต้นในการประยุกต์ใช้แนวคิด หลักการ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร พร้อมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน Thailand 5S Award 2022 ในรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ให้การต้อนรับลูกค้าจาก KOBOTA Procurement & trading (Thailand) Co.,Ltd. และ PT. KUBOTA INDONESIA เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต กระบวนการควบคุมคุณภาพ พร้อมหารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน New model ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด จัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินจากการเกิดอัคคีภัย โดยขอความร่วมมือหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะข้าราชการอุตสาหกรรม จาก จังหวัดโคจิ ประเทศญี่ปุ่น (Kochi Prefactural Government Industry Promotion) และ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcontracting Promotion Association) เข้ามาเยี่ยมชมการบริหารการจัดการในกระบวนการผลิตของบริษัท ฯ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2565

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัดได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรครูฝึกในสถานประกอบการ เพื่อแสดงว่า บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานศึกษาของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ เป็นอย่างดี

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้ต้อนรับคณะอาจารย์ จากวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิในการเข้ามานิเทศนักศึกษา พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่ไลน์การผลิต ร่วมถึงพบปะนักศึกษาระหว่างปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้ต้อนรับคณะอาจารย์ จากวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษในการเข้ามานิเทศนักศึกษา พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่ไลน์การผลิต ร่วมถึงพบปะนักศึกษาระหว่างปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กับ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้เข้ารับใบรับรองคุณภาพ "Zero Defect FY 2021 " จาก "บริษัทมิซูบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเชียจำกัด"

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้จัดงานทำบุญ ครบรอบการก่อตั้งบริษัท ฯ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 และได้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นการขอบคุณพนักงานในครั้งนี้ด้วย

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด พร้อมด้วยพนักงานบริษัท ฯ จัดพิธีไหว้เจ้า เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ต้อนรับปีขาล ซึ่งตรงกับวันที่ 31 มกราคม 2565

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด พร้อมด้วยพนักงานร่วมใจกันฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันอาทิตย์ ที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด พร้อมด้วยพนักงานร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยการสรงน้ำพระ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล ต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ไทย

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้จัดงานทำบุญ ครบรอบการก่อตั้งบริษัท ฯ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 และได้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นการขอบคุณพนักงานในครั้งนี้ด้วย

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด พร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ จัดพิธีไหว้เจ้า เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ต้อนรับปีฉลู และในโอกาสนี้ ทางผู้บริหารได้มอบวัตถุมงคลให้กับพนักงาน และขอให้ทุกท่าน "ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ " มีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ตลอดปี 2564"

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้รับรางวัล "Kobota Kaizen World Cup 2021" จาก "บริษัทคูโบต้า เอ็นจิ้น (ไทยแลนด์) จำกัด"


 

พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด

เป็นบริษัทฯ ชั้นนำในกลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคส์ ชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์ (Main Product : Motorcycles Parts , Automotive Parts , Compressor Parts , Electrical Parts ,Agricultural Parts , Sanitary Parts , Spare Parts Jig & Fixture) โดยมีตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เวียดนาม มาเลเซีย และฝรั่งเศส เป็นต้น และบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และ ISO/TS 16949:2009 จาก TUV Nord


More

IATF 16949:2016, ISO 9001

..

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด มีนโยบายหลักในการบริหารงานและขบวนการผลิตชิ้นงานเพื่อรักษาระดับคุณภาพคือ ผลิตแต่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับมาตราฐานสากลบนพื้นฐานความพึงพอใจของลูกค้าทั้งคุณภาพและบริการ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มทักษะขีดความสามารถของพนักงาน และพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการทำงานในทุกๆ จุด ไม่ว่าด้านการผลิตหรือด้านการบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด


More

 

วิสัยทัศน์

สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการส่งมอบตรงเวลา สินค้ามีคุณภาพ บริการที่ประทับใจ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการวางแผนการผลิตโดยนำระบบสารสนเทศมาใช้
2. มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัย ด้วยระบบ Automation เพื่อลดต้นทุนการผลิต
3. ลดของเสียโดยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen , GR&R , SPC. เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
4. มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์งาน Assembly เพื่อสร้างผลกำไรให้กับองค์กร
5. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ , ความสามารถ ของบุคลากรในองค์กรโดยชี้วัดด้วย Competency อย่างต่อเนื่อง
6. ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมของชุมชน และพื้นที่ภายในกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน