คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด เป็นประธานในกิจกรรมโครงการ PQM รักษ์โลก ร่วมใจปลูกป่าชายเลน ร่วมกับพนักงานกว่า 300คน ปลูกต้นไม้ จำนวนกว่า 600 ต้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ ตลอดจนมีการศึกษาการดำรงความเป็นอยู่วิถีชาวเล ตลอดสองฝั่งน้ำ ณ พื้นที่ ตใคลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562. More

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้สนับสนุนของรางวัล ในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งมีชุมชน บ้านเอื้ออาธรบางโฉลง หมู่บ้านแกรนการ์เด้น ชุมชนสุเหร่าบางกะสี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561. More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบข้าวสาร จำนวน 350 ถุง ถุงละ 5 กิโล ตามนโยบายของรัฐบาลในโครงการ"ซื้อข้าวช่วยชาวนา"ให้แก่พนักงานทุกคน ในวาระครบรอบการก่อตั้งบริษัทฯ ปีที่ 17 บรรยกาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560. More

ผู้บริหารบริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด " กิจกรรมวันแม่ ตัดหญ้าและทำความสะอาดถนน" โดยถางหญ้า และเก็บขยะริมถนน ตลอดสองข้างทางซอยไทยประกัน 1/4,1/5,1/6 เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ผู้สัญจรไปมา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด และพนักงานบริษัท ร่วมบริจาคสิ่งของ อาหารแห้ง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2556 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ และ คุณประจักษ์ จันทร์ขันศรี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด " กิจกรรมวันแม่ ตัดหญ้าและทำความสะอาดถนน" โดยถางหญ้า และเก็บขยะริมถนน ตลอดสองข้างทางซอยไทยประกัน 1/4,1/5,1/6 เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ผู้สัญจรไปมา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ และ คุณประจักษ์ จันทร์ขันศรี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ให้เกียรเป็นประธาน PQM ร่วมบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2011 More