คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด เป็นประธานในกิจกรรมโครงการ PQM รักษ์โลก ร่วมใจปลูกป่าชายเลน ร่วมกับพนักงานกว่า 300คน ปลูกต้นไม้ จำนวนกว่า 600 ต้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ ตลอดจนมีการศึกษาการดำรงความเป็นอยู่วิถีชาวเล ตลอดสองฝั่งน้ำ ณ พื้นที่ ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562.