บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้เข้ารับใบรับรองคุณภาพ "Zero Defect FY 2021 " จาก "บริษัทมิซูบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเชียจำกัด" More

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้รับรางวัล "Kobota Kaizen World Cup 2021" จาก "บริษัทคูโบต้า เอ็นจิ้น (ไทยแลนด์) จำกัด" More

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้เข้ารับรางวัล "KET Kaizen Community Awards 2020" จาก "บริษัทคูโบต้า เอ็นจิ้น (ไทยแลนด์) จำกัด" จากการเข้าร่วมกิจกรรม Kaizen Community Awards 2020 รวมทั้งพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วม และร่วมแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับกิจกรรม และรางวัลในครั้งนี้ More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อรับรางวัล "Supplier Supply Chain Exellence Awards 2020" จาก "บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด" จากการเข้าร่วมกิจกรรม Supplier Supply Chain Exellence Awards 2020 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 รวมทั้งพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วม และร่วมแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับกิจกรรม และรางวัลในครั้งนี้ More

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 บริษัทพี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้รับเชิญเพื่อร่วมประชุมกับ บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด , บริษัทคูโบต้า เอ็นจิ้น (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัทคูโบต้า โพรเคียวเมนต์ แอนด์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ในงาน "Kubota Annual Supplier Meeting 2019" ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา More

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 บริษัทพี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้รับเชิญเพื่อร่วมประชุมกับ บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด , บริษัทคูโบต้า เอ็นจิ้น (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัทคูโบต้า โพรเคียวเมนต์ แอนด์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ในงาน "Kubota Annual Supplier Meeting 2019" ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้รับโล่ THE WINNER จากกิจกรรม IQIA ACTIVITY 2018 กับ MR. KOTA KIMACHI IHI TURBO(THAILAND) CO.,LTD. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ในงาน "ITT Y2019 Supplier Meeting" More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้รับโล่จากกิจกรรม SKC Delivery Kaizen Award 2018 กับ คุณชาญณรงค์ ว่องวิทวัส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ในงาน Kubota Annual Supplier Meeting 2018 ณ ศูนย์การค้า Bitec Bangna More

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้รับโล่ Bronze Award 2018 ที่เข้าร่วมกิจกรรม PDS (Production of Daikin System) จาก DAIKIN COMPRESSOR INDUSTRIES LTD. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ในงาน "PDS VENDER AWARD 2018" More

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด รับมอบโล่เกียรติคุณเป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการและสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ณ หอประชุมกุมภวาวิวัฒน์ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 26-27กุมภาพันธ์2561 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด รับโล่รางวัล "The Best of Quality Award 2017" จากบริษัท Thai Suzuki Motor Co.,Ltd. More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด รับโล่รางวัลเครือข่ายสัมพันธ์ดีเด่นในโครงการ MDICP More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด รับมอบโล่รางวัล SILVER AWARD 2014 จากบริษัท SIAM KUBOTA Corporation Co., Ltd. More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด รับมอบรางวัล Supplier Kaizen Award 2013 จากบริษัท SIAM KUBOTA Corporation Co., Ltd. More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด รับมอบรางวัล Purchasing Suzuki Motorcycle Award จากบริษัท Thai Suzuki Motor Co.,Ltd. More

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด รับมอบรางวัล PDS. Supplier Award 2012 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด รับมอบสถานประกอบการดีเด่น(Workplace Learning Award) ในงานวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออกครั้งที่ 3 More