คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ และทีมผู้บริหาร บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด  เข้าร่วมงาน KUBOTA FARM FEST 2022  รอบผู้ผลิตชิ้นส่วน โดยเข้าชมนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งอนาคตจากประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการถ่ายภาพท่ามกลางสวนดอกไม้ พืชพรรณทางการเกษตร และลิ้มลองของดีจังหวัดชลบุรีและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มการเกษตร ณ คูโบต้าฟาร์ม จ.ชลบุรี