บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  ได้ต้อนรับ SMEs จากประเทศเวียดนามศึกษาดูงานด้าน 5ส เพื่อทราบหลักการเบื้องต้นในการประยุกต์ใช้แนวคิด หลักการ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร พร้อมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน