คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน Thailand 5S Award 2022 แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบ 5ส กับการบริหารองค์กรในรอบชิงชนะเลิศ จากการนำเสนอผลการดำเนินงานระบบ 5ส ผลปรากฎว่าบริษัท ฯ ได้รับรางวัลทั้งหมด 3 รางวัลได้แก่ Golden Award,Popular Vote,Special Award (รางวัลนำเสนอ 5ส ผ่านการแสดงดีเด่น) โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ที่ปรึกษา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา