บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด จัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินจากการเกิดอัคคีภัยโดยขอความร่วมมือหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565