บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด จัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินจากการเกิดอัคคีภัย โดยขอความร่วมมือหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้จัดงานทำบุญ ครบรอบการก่อตั้งบริษัท ฯ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 และได้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นการขอบคุณพนักงานในครั้งนี้ด้วย More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด พร้อมด้วยพนักงานบริษัท ฯ จัดพิธีไหว้เจ้า เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ต้อนรับปีขาล ซึ่งตรงกับวันที่ 31 มกราคม 2565 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด พร้อมด้วยพนักงานร่วมใจกันฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันอาทิตย์ ที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด พร้อมด้วยพนักงานร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยการสรงน้ำพระ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล ต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ไทย More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้จัดงานทำบุญ ครบรอบการก่อตั้งบริษัท ฯ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 และได้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นการขอบคุณพนักงานในครั้งนี้ด้วย More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด พร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ จัดพิธีไหว้เจ้า เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ต้อนรับปีฉลู และในโอกาสนี้ ทางผู้บริหารได้มอบวัตถุมงคลให้กับพนักงาน และขอให้ทุกท่าน "ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ " มีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ตลอดปี 2564" More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน BIG CLAENING DAY 2020 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้จัดงานทำบุญครบรอบ การก่อตั้งบริษัท ฯ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 และได้มีการเลี้ยงอาหารเพื่อเป็นการขอบคุณพนักงาน More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด พร้อมด้วยพนักงาน จัดพิธีไหว้เจ้าในเทศการตรุษจีน ต้อนรับปีหนูทอง เนื่องในโอกาสวันตรุษจีน 2563 More

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด "จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญส่งน้องกลับบ้าน" และอวยพรให้นักศึกษาที่จบการฝึกงานได้นำวิชาความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาตนเองต่อไป เมื่อวันที่ 27 กันนยายน 2562 More

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด จัดให้มีการฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี เพื่อเป็นการป้องกันและให้ความรู้แก่พนักงาน โดยขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด อุปนายกสมาคมส่งเสริมรับช่วงผลิตไทย ได้มีการเปิดพิธี การกำหนดโครงการความร่วมมือการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร "หัวหน้างานมืออาชีพในยุคการเปลี่ยนแปลง"(Disruptive leadership) โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ และสามาคมส่งเสริมการรับช่วงผลิตไทย เมื่อวันที่ 5-6 กรกฏาคม 2562 More

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด พร้อมด้วยพนักงานบริษัท จัดพิธีไหว้เจ้าในเทศกาลตรุษจีน ในโอกาสนี้ขอให้ทุกท่าน "ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้" มีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ตลอดปี 2562. More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ต้อนรับคณะจากบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อเข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินกิจกรรม SKC Delivery Kaizen Award 2018 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561. More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในงานเลี้ยงขอบคุณพนักงาน ณ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561. More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน กีฬาสี PQM SPOSRT DAY 2018 ณ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561. More

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ แก่พนักงานทวิภาคี ที่เข้ามาใหม่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานทวิภาคทุกท่าน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ต้อนรับ Mr.Fumio Iwashita President and Ms.Porapar Wichai Buyer of KUBOTA Engine (Thailand) Co.,Ltd. เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม KAIZEN 2018 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ต้อนรับคณะจาก SIAM KUBOTA Corporation Co.,Ltd. เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินกิจกรรม ก่อนการตัดสิน ในกิจกรรม "SKCA DELIVERY KAIZEN AWARD" ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2561 More

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ส่งพนักงานทวิภาคีกลับบ้าน เมื่อเวลา 18.30 น. ของวันที่ 29 กันยายน 2561 More

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิง จากองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง ให้ความรู้แก่พนักงานและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561. More

บริษัท THAI SUZUKI MOTOR CO.,LTD. เปิดบูธจัดแสดงรถจักรยานยนต์ ที่ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด พร้อมให้พนักงาน ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด และสามารถเป็นเจ้าของได้อย่างง่ายดาย เมื่อวันที่ 9 -10 สิงหาคม 2561 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด นำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" ดังกึกก้อง ณ ธาริดาแกรนด์วิว โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2561. More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด เป็นประธานการจัดงาน "PQM WALK RALLY 2018" เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2561 ณ ธาริดาแกรนด์วิว โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก More

พิธีบายศรีสู่ขวัญพนักงานทวิภาคี บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด จำนวน 92 คน 11 สถาบัน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561. More

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ต้อนรับคณะจาก SIAM KUBOTA Corporation Co.,Ltd. เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินกิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน ในกิจกรรม "SKCA DELIVERY KAIZEN AWARD" ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 More

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ต้อนรับนักศึกษาในโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด เล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย จึงจัดกิจกรรมในวันงดสูบบุหรี่โลก และใช้คำขวัญว่า "บุหรีอันตราย ควันท่วมกาย ความตายข้างคุณ" เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ให้กับพนักงานทวิภาคี ในงาน SUBCON THAILAN 2018 เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด พร้อมด้วยพนักงาน ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก TUV NORD เพื่อเข้าตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านระบบการบริหารจัดการคุณภาพ TS:16949 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน เป็น IATF 16949 :2016 เมื่อวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2561 More

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ต้อนรับคณะจาก SIAM KUBOTA Corporation Co.,Ltd. เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินกิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน ในกิจกรรม "SKCA DELIVERY KAIZEN AWARD" ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 More

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบางเสาธง อำเภอ บางเสาธง สมุทรปราการ จัดให้มีการตรวจปัสสาวะพนักงานทุกระดับ เพื่อตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ตามโครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด โดยไม่เสพ ไม่ค้าไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด และคอยสอดส่องดูแลสังเกตพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 More

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ให้พนักงานร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สงน้ำพระ ขอพรเพื่อต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ของไทย More

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด จัดการฝึกอบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่พนักงานของบริษัท โดยได้รับร่วมมือจากคุณหทัยทิพย์ ทิพย์อักษร บริษัท เอ็น.อาร์.พี.แอนด์ เฮลธ์ แคร์ จำกัด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ณ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด เมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561. More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด พร้อมด้วยพนักงานบริษัท จัดพิธีไหว้เจ้าในเทศกาลตรุษจีน ในโอกาสนี้ขอให้ทุกท่าน "ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้" มีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ตลอดปี 2561. More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด จัดงานทำบุญครบรอบจัดตั้งบริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561. More

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้จัดกิจกรรมส่งน้องกลับบ้านโดยจัดพิธีผูกข้อต่อแขน และอวยพรให้นักศึกษาที่จบการฝึกงานได้นำวิชาความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาตนเองต่อไป เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560. More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด จัดงานเลี้ยงขอบคุณพนักงาน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560. More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ร่วมยืนสงบนิ่ง 89 วินาที ถวายความอาลัยในหลวง ร.๙ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560. More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด เป็นประธานจัดแข่งขันกีฬาสีภายในบริษัทฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยในการจัดกิจกรรมนี้ ทางบริษัทฯ คาดหวังให้พนักงานเกิดความสามัคคีในการทำงาน รู้จักให้อภัยและมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จัดแข่งขันเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560. More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ออกบูทแสดงสินค้าภายในงาน SUBCON Thailand 2017 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานจำนวนมาก เมื่อวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2560 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด เข้าร่วมออกบูธในงาน Medical Device Development Expo 15-17 FEB 2017. More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ออกบูทแสดงสินค้าภายในงาน M-TECH NAGOYA 12-14 เมษายน 2560 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานจำนวนมาก เมื่อวันที่ 12-14 เมษายน 2560 More

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด โดยผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้น ร่วมสรงน้ำพระเพื่อเป็นศิริมงคลก่อนกลับบ้าน เนื่องในประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560. More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ร่วมกับผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางเสาธง ดำเนินการตรวจสารเสพติดพนักงาน ตามโครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560. More

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด โดยคุณรุ่งนิรันดร์ วงษ์ราช เป็นตัวแทนบริษัทฯ ออกบูทแสดงสินค้าภายในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ "การจัดทำแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก" ที่ห้องประชุมโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560. More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระครบรอบการก่อตั้งบริษัทฯ ปีที่ 17 โดยบรรยกาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด พร้อมด้วยพนักงานบริษัท จัดพิธีไหว้เจ้าในเทศการตรุษจีน ต้อนรับปีไก่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560. More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Big Cleaning Day & Thank You Party” ประจำปี 2559 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจการทำงานของพนักงาน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559. More

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด โดย คุณประจักษ์ จันทร์ขันศรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “การพัฒนาบุคลากรและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน” Integrated Productivity Improvement Project (IPIP) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559. More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, อาจารย์พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์, ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณบดี คณะบริหาร ธุรกิจ และคณาจารย์เข้าร่วม บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด โดยมีคุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 More

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด โดย คุณประจักษ์ จันทร์ขันศรี ผู้จัดการทั่วไป เป็นประธานเปิดงาน big cleaning day 2016 เมื่อวันที่ 03-06-2016 More

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ร่วมกับ SC Medical Services Group จัดบริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2558 การตรวจสุขภาพในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากร ของบริษัทฯ มีสุขภาพที่แข็งแรงทุกคน ซึ่งจะส่งผลให้งานที่ทำประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558. More

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด จัดให้มีการฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 2015 เพื่อเป็นการป้องกันและให้ความรู้แก่พนักงาน โดยขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยผู้บริหารนิมนต์พระสงฆ์ มาให้ศีลให้พรแก่พนักงาน เพื่อความเป็นศิริมงคลก่อนการเดินทางกลับภูมิลำเนา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ และ คุณประจักษ์ จันทร์ขันศรี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้เข้าร่วมในกิจกรรม Kaizen Community 2014 ซึ่งทางบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมของทาง SIAM KUBOTA CORPORATION CO.,LTD เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติ More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด พร้อมด้วยพนักงานบริษัท ได้เข้าร่วมแข่งขัน KOMA ในงาน METALEX 2014 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการ "CEO Network Enhancing Project" เพื่อเพิ่มโอกาส สร้างเครือข่าย และการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการญี่ปุ่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557 ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม และการเจรจาธุรกิจ More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีลงนามใน โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme : MDICP) รุ่นที่ 16 โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ และ คุณประจักษ์ จันทร์ขันศรี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการผลิตและการดำเนินงาน" โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏราชนครินทร์ และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย 2013 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธ ที่ประเทศญี่ปุ่นในงาน M-Tech (TOKYO) 2013 วันที่ 16-22 มิถุนายน 2013 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้เข้าร่วม โครงการความร่วมมือการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาสมรรถะผู้บริหารระดับต้นสู่ประชาคมอาเซียน โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏราชนครินทร์ และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ประเทศกัมพูชา More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม SUBCON THAILAND 16-18 MAY 2013 INDUSTRIAL SUBCONTRACTING EXHIBITION วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2013 ไบเทคบางนา More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ และคุณประจักษ์ จันทร์ขันศรี ผู้จัดการทั่วไป ให้เกียรติมาเป็นผู้ใหญ่ในพิธีรดน้ำดำหัว เพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานแก่พนักงาน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2013 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการประชุม Supplier PQM ครั้งที่ 1 2013 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ และ คุณประจักษ์ จันทร์ขันศรี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญวันตรุษจีน 2013 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ และ คุณประจักษ์ จันทร์ขันศรี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญบริษัทฯ 2013 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน BIG CLAENING DAY 2012 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน กีฬาสี PQM SPOSRT DAY 2012 More

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2012 More

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด จัดให้มีการอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 2012 More

อบรม CNC Lathe Machine 2012 More

คุณประจักษ์ จันทร์ขันศรี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน TPS Toyota Production System 2011 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด จัดกิจกรรม "Walk Rally PQM." สัมพันธ์ ที่กาญจนบุรี More

อบรมหลักสูตรการเป็นหัวหน้างานที่ดี ณ.ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าบางปะกง More