คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้รับโล่จากกิจกรรม SKC Delivery Kaizen Award 2018 กับ คุณชาญณรงค์ ว่องวิทวัส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ในงาน Kubota Annual Supplier Meeting 2018 ณ ศูนย์การค้า Bitec Bangna More
คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด รับโล่รางวัล "The Best of Quality Award 2017" จากบริษัท Thai Suzuki Motor Co.,Ltd. More

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด รับมอบโล่เกียรติคุณเป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการและสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ณ หอประชุมกุมภวาวิวัฒน์ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 26-27กุมภาพันธ์2561 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด รับโล่รางวัลเครือข่ายสัมพันธ์ดีเด่นในโครงการ MDICP More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด รับมอบโล่รางวัล SILVER AWARD 2014 จากบริษัท SIAM KUBOTA Corporation Co., Ltd. More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด รับมอบรางวัล Supplier Kaizen Award 2013 จากบริษัท SIAM KUBOTA Corporation Co., Ltd. More
คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด รับมอบรางวัล Purchasing Suzuki Motorcycle Award จากบริษัท Thai Suzuki Motor Co.,Ltd. More

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด รับมอบรางวัล PDS. Supplier Award 2012 More

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด รับมอบสถานประกอบการดีเด่น(Workplace Learning Award) ในงานวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออกครั้งที่ 3 More