คณะเยี่ยมชมจาก BOI ประเทศญี่ปุ่น


ในนามของ บริษัทพี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด, คุณพรชัย ช่วงบุญศรี ผู้จัดการทั่วไป ได้ให้การต้อนรับคณะรัฐบาล และผู้ประกอบการ จากประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับทีมงานจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เมื่อวันที 21 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิต, กระบวนการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งกระบวนการส่งออก