คณะเยี่ยมชมจากจังหวัดชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น


ในนามของ บริษัทพี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด, คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ประกอบการ จากจังหวัด ชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับทีมงานจาก Asia Alliance Partner Co.,Ltd. เมื่อวันที 20 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิต, กระบวนการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งกระบวนส่งออก