ในนามของ บริษัทพี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด, คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับลูกค้าจาก บริษัท Standby Screw Machine Products CO. จากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที 19 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิต, กระบวนการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งกระบวนการส่งออก