คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ให้การต้อนรับลูกค้าจาก Mitsubishi Turbocharger Asia Co.,Ltd, Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe V.B. และ Jaguar Land Rover ซึ่งได้เข้ามาเยี่ยมชม กระบวนการผลิตชิ้นส่วนประกอบ Turbocharger ที่ P Quality Machine Parts Co.,Ltd.ที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต และส่งมอบให้ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562.