คณะเยี่ยมชมจาก บริษัท KAKIUCHI Co.,Ltd. จาก ประเทศญี่ปุ่น


คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ต้อนรับคณะจากบริษัท KAKIUCHI Co.,Ltd. จาก ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Mr.Masatsuna Uka, Mr.Masayuki Hamada, Mr.Nobumichi Arimistu และ Mr. Wataru Taniuchi เพื่อพูดคุยในเชิงธุระกิจครั้งที่ 2

ในระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ทางคุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส และทีม Subcon Thailand ได้เข้าไปเยี่ยมที่บริษัท KAKIUCHI Co.,Ltd. ที่เมือง kochi ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งที่ 2 ด้วยเช่นกัน
โดยทางบริษัทได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทางบริษัทผลิต รวมทั้งเข้าชม กระบวนการผลิต ในส่วนของโรงงาน, ไลน์ผลิต, ห้องปฏิบัติการทดสอบ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561