คณะเยี่ยมชมจากจังหวัดโคจิ ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Kochi Industrial Promotion in Japan , Kochi Industry Promotion Association in Japan , Thailand Industry Promotion. และ Thai Subcontracting Promotion Association


คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ต้อนรับคณะจากจังหวัดโคจิ ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Kochi Industrial Promotion in Japan , Kochi Industry Promotion Association in Japan , Thailand Industry Promotion. และ Thai Subcontracting Promotion Association โดยทางบริษัทได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทางบริษัทผลิต รวมทั้งเข้าชม กระบวนการผลิต ในส่วนของโรงงาน, ไลน์ผลิต, ห้องปฏิบัติการทดสอบ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561