บริษัท Thai Suzuki Motor Co.,Ltd เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ


คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท Thai Suzuki Motor Co.,Ltd.เข้าเยี่ยมชมโรงงาน โดยทางบริษัทได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทางบริษัทผลิต รวมทั้งเข้าชม กระบวนการผลิต ในส่วนของโรงงาน, ไลน์ผลิต, ห้องปฏิบัติการทดสอบ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561