"บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีนพาร์ท จำกัด ร่วมใจกันฉีดวัคซีนโควิด-19"


ในวันอาทิตย์ ที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีนพาร์ท จำกัด พร้อมด้วยพนักงานร่วมใจกันฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดอาการเจ็บป่วยรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิต โดยได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ของบริษัท ฯ เราพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ร่วมถึงการช่วยลดภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังเข้าสู่วิกฤตผู้ป่วยล้นโรงพยาบาล ทั้งนี้จากการร่วมแรงร่วมใจกันจะทำให้เราทุกคนผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน