"กิจกรรม SKC Delivery Kaizen Award 2018"


คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ต้อนรับคณะจากบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อเข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินกิจกรรม SKC Delivery Kaizen Award 2018 โดยมีรายชื่อคณะเยี่ยมชมดังนี้
1. Mr. Charnnarong Wongvitavas (Vice President Manufacturing HQ Deputy GM.)
2. Mr. Akarapon Tinwatthanaporn (Part Logistics Department Manager)
3. Mr. Nantawoot Prongpura (Purchasing - PU2 Department Manager)
4. Ms. Nathabenya Sirisaranlak (Assistant Manager - Part Control)
5. Mr. Paisan Sukchuchawan (Assistant Manager - Purchasing)
6. Ms. Nanthawan Madmai (Engineer - Part Control)
7. Ms. Panisara Thaimee (Engineer - Part Control)
8. Mr. Sarawut Wetpat (PQM Supplier base)
โดยภายในกิจกรรรมได้แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าพื้นเมือง แก่พนักงานด้วย บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความปิติ และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางผู้บริหารและคณะจากบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่เข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561.