"งาน กีฬาสี PQM SPOSRT DAY 2018"


คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน กีฬาสี PQM SPOSRT DAY 2018 ณ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561.