" จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ แก่พนักงานทวิภาค"


บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ แก่พนักงานทวิภาคี ที่เข้ามาใหม่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานทวิภาคทุกท่าน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561