"ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ"


บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิง จากองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง ให้ความรู้แก่พนักงานและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561.