โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการวิทยาลัยการอาชีพ แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ


บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ให้การต้อนรับนักศึกษาในโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561