"วันงดสูบบุหรี่โลก"


คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด เล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย จึงจัดกิจกรรมในวันงดสูบบุหรี่โลก หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า World No Tobacco Day เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ และให้พนักงาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังได้จัดประกวดคำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก โดยรางวัลอันดับหนึ่งใช้คำขวัญว่า
"บุหรีอันตราย ควันท่วมกาย ความตายข้างคุณ"