"SUNCON THAILAND 2018"


คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ให้กับพนักงานทวิภาคี ในงาน SUBCON THAILAN 2018 เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561