พิธีผูกข้อต่อแขนบริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้จัดกิจกรรมส่งน้องกลับบ้านโดยจัดพิธีผูกข้อต่อแขน และอวยพรให้นักศึกษาที่จบการฝึกงานได้นำวิชาความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาตนเองต่อไป เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560.