กิจกรรมแข่งกีฬาสี
"PQM SPORT DAY 2017"


คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้เป็นประธานจัดแข่งขันกีฬาสีภายในบริษัทฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยในการจัดกิจกรรมนี้ ทางบริษัทฯ คาดหวังให้พนักงานเกิดความสามัคคีในการทำงาน รู้จักให้อภัยและมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จัดแข่งขันเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560.