ประเพณีสรงน้ำพระ
songkran festival

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด โดยผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้น ร่วมสรงน้ำพระเพื่อเป็นศิริมงคลก่อนกลับบ้าน เนื่องในประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560.