ประชุมสัมมนาทางวิชาการ
"การจัดทำแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก"
(Eastern Economic Corridor : EEC)

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2560 ที่ห้องประชุมโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการการจัดทำแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยมีคณะกรรมการ กศจ. ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูจากโรงเรียนในโครงการ ตัวแทนผู้ประกอบการเอกชน ชุมชน และผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในพื้นที่ทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการ และผู้รับผิดชอบโครงการจากส่วนกลางใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เข้าร่วมกว่า 1,000 คน
ในงานนี้ทางบริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด โดยคุณรุ่งนิรันดร์ วงษ์ราช เป็นตัวแทนบริษัทฯ ออกบูทแสดงสินค้าภายในงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานจำนวนมาก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560.