โครงการ
“โรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด”
White Factory Project.

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด จัดให้มีโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามแนวทางโรงงานสีขาว โดยได้รับความร่วมมือจากผูกำกับสถานีตำรวจภูธรบางเสาธง เพื่อช่วยดำเนินการตรวจสอบสารเสพติดพนักงานภายในบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560.