พิธีเปิดโครงการ
“การพัฒนาบุคลากรและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน”
Integrated Productivity Improvement Project (IPIP)

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “การพัฒนาบุคลากรและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน” Integrated Productivity Improvement Project (IPIP) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559.