พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)


คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, อาจารย์พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์, ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณบดี คณะบริหาร ธุรกิจ และคณาจารย์เข้าร่วม บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด โดยมีคุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

Mr.Pattanasak Saensomros, Managing Director of P Quality Machine Parts Co., Ltd.

Mrs.Patcharaporn Wechwitayakhlung, Managing Director of FDI International Co., Ltd.

Mr.Keisuke Tachikawa, Managing Director of Shinpack (Thailand) Co., Ltd.

 
Mr.Masahiro Sakata, Executive Director of TBKK (Thailand) Co., Ltd.