รับมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลเครือข่ายสัมพันธ์ดีเด่น (โครงการ MDICP)

       คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้รับมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลเครือข่ายสัมพันธ์ดีเด่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558 จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางอรรชกา สีบุญเรือง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล
      จากที่ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วม โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (โครงการ MDICP) ปี 2557 รุ่นที่ 16 กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายในงาน Thailand Industry Expo 2015