บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ร่วมกับ SC Medical Services Group จัดบริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2558 การตรวจสุขภาพในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากร ของบริษัทฯ มีสุขภาพที่แข็งแรงทุกคน ซึ่งจะส่งผลให้งานที่ทำประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558.