บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด จัดให้มีการอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 2015 เพื่อเป็นการป้องกันและให้ความรู้แก่พนักงาน โดยขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558.